Bota Sot (Kosovo)


Propozimi për fejesë mbi Hënë për 125 milionë euro.


Agjencia "ApoteoSurprise" do të vendosë nga viti 2022 mundësinë e propozimit për fejesë mbi Hënë, e cila do të kushtojë 125 milionë euro.


Në kumtesën e agjencisë thuhet se çdo person që është i dashuruar dhe i pasur duhet të rezervojë komplet organizimin e shërbimit, por para kësaj duhet të kalojë trajnimin fizik dhe teknik në kohë zgjatej prej 12 javësh.


ApoteoSurprise

101 rue de Sèvres

75006 Paris (France)

0033 6 03 15 37 06

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Pinterest Icon

Disclaimer - Terms - SARL company with a capital of 10,000 euros - SIRET 482 226 909 00026 - RCS Paris B 482 226 909 - PCL Hiscox No. HA RCP0230415

Copyright © 2006-2020 ApoteoSurprise, All rights reserved, Concept and scenarios registered, Trademark No. 043329077 registered at INPI Property Institute